взлом
Науковий збірник Чернігівського національного технологічного університету «Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія»

Збірник засновано у 2012 році. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 18934-7724Р від 23.05.2012 р.

Друкується за рішенням вченої ради Чернігівського державного технологічного університету (протокол №6 від 1 липня 2013 р.).

У збірнику висвітлюються актуальні питання та нагальні проблеми соціальної роботи. Розглядаються сучасні різноманітні інноваційні технології та методи у таких галузях наук, як філософія, культурологія, психологія, соціологія та педагогіка, а також питання соціально-гуманітарних вимірів сталого розвитку суспільства.
Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів, студентів і всіх, хто опікується теоретичними та практичними проблемами соціальної роботи.

Головний редактор:
Кривоконь Н.І., доктор психологічних наук, доцент.
Заступник головного редактора:
Сила Т.І., кандидат психологічних наук, доцент.
Члени редакційної колегії:
Герасимова Е.М., доктор філософських наук, професор, Україна;
Говорун Т.В., доктор психологічних наук, професор, Україна;
Зайченко І.В., доктор педагогічних наук, професор, Україна;
Карпінський Адам – доктор філософських наук, професор, Польща;
Катаєв С.Л., доктор соціологічних наук, професор, Україна;
Личковах В.А., доктор філософських наук, професор, Україна;
Максимова Н.Ю., доктор психологічних наук, професор, Україна;
Москаленко В.В., доктор філософських наук, професор, Україна;
Пірен М.І., доктор соціологічних наук, професор, Україна;
Скребець В.О., доктор психологічних наук, професор, Україна;
Судоргін О.А., доктор політичних наук, Російська Федерація;
Шмаргун В.М., доктор психологічних наук, професор, Україна;
Шульга М.О., доктор соціологічних наук, професор, Україна;
Андрійчук Т.В., кандидат філософських наук, доцент, Україна;
Дем’яненко Ю.О., кандидат психологічних наук, Україна;
Ємець Н.А., кандидат філософських наук, доцент, Україна;
Мазур Т.В., кандидат психологічних наук, доцент, Україна;
Скорик Т.В., кандидат педагогічних наук, доцент, Україна;
Федоренко В.М., кандидат соціологічних наук, доцент, Україна;
Харченко А.А., кандидат історичних наук, професор, Російська Федерація.
взлом почты icq